Bildiri Özeti Yazım Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşmalı; bildirinin konusunu, amacını, yöntemini ulaşılan/ulaşılması beklenen temel bulguları ve sonuçlarını kapsamalıdır. Ayrıca, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Verdana 11, yazarlara ilişkin bilgiler Verdana 8, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır. 

Örnek bildiri şablonu için tıklayınız.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Hazırlamış olduğunuz bildiri özetlerini 24 Şubat 2020 tarihine kadar aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

kayfortasya@gmail.com