ONUR KURULU

Prof.Dr. Namık AK  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Arif ÖZAYDIN Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Dr. Janar TEMİRBEKOVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Sharipov Kongratboy AVEZIMBETOVICH Taşkent Devlet ve İktisadiyat Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Fadıl HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Aykut HOCANIN Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Cengiz TOMAR Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili

Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR İstanbul Aydın Üniversitesi

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Abdullah Çelik (Harran Üniversitesi)

Prof.Dr. Özgür Önder (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. AbdullahYılmaz (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Ramazan Şengül (Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Nohutçu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr. Recep Bozlağan (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Yatkın (Fırat Üniversitesi)

Prof.Dr. Riccardo Mussari (Universty of Siena)

Prof.Dr. Akif Argun Akdoğan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr. Richard Hindmarsh (Griffith University)

Prof.Dr. Akif Tabak (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof.Dr. Sabine Kahlmann (University of Postdam)

Prof.Dr. Ali Kaya (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)

Prof.Dr. Sait Aşgın (Karabük Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Selim Kılıç (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali Vahit Turhan (Beykent Üniversitesi)

Prof.Dr. Selma Karatepe (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Prof.Dr. Aliikram Abdullayev (Azebaycan  Devlet  İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. Serhat Baştan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof.Dr. Arif Erençin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof.Dr. Sonia Haq (University of Chittagong) 

Prof.Dr. Ayşe Özcan (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Şafak Kaypak (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Ayşegül Mengi (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay (Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr. Bayram Coşkun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof.Dr. Tuğba Eroğlu (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Bekir Parlak (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Berkan Demiral (Trakya Üniversitesi)

Prof.Dr. Veysel Eren (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Constantin Marius Profıroiu (Bucharest University)

Prof.Dr. Veysel Kareni Bilgiç (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof.Dr. Derya Altunbaş (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Yakup Altan (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Yegane İsmayilova (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof.Dr. Ercan Oktay (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Yılmaz Bingöl (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof.Dr. Erol Esen (Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr. Yakup Bulut (Gaziantep Üniversitesi)

Prof.Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi)

Prof.Dr. Geert Bouckeart  (Leuven University)

Prof.Dr. Yüksel Demirkaya (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Gülise Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Zaneta Ozolina (Letonia Univesity)

Prof.Dr. Gökhan Orhan (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Halil İbrahim Aydınlı (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe (Gaziantep Üniversitesi)

Prof Dr. Hamza Al (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Rıza Saklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Alper Özmen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Hikmet Kavruk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Cemal Öztürk (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof.Dr. Hilde Bjorna (Tromso University)

Doç.Dr. Cenay Babaoğlu (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Gül (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Erdal Bayrakçı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Erkul (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç.Dr. Erol Turan (Kastamonu Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Banu Sipahi (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. İsmail Ceritli (Antalya Bilim Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Dik (Mersin Üniversitesi)

Prof.Dr. Juraj Nemec (Masaryk University Brno)

Doç.Dr. Gürbüz Özdemir (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof.Dr. Kamil Ufuk Bilgin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Hakan Candan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Görmez (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Hayriye Şengün (Bayburt Üniversitesi)

Prof.Dr. Khalleddin İbrahimli (Avrasya Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Ercan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof.Dr. M.Fatih Bilal Alodalı (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Yaman (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. M.Kemal Öktem (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Murteza Hasanoğlu (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. Mahmut Güler (Trakya Üniversitesi)

Doç.Dr. Nazım Kartal (Sinop Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Aktel (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Nihat Yılmaz (Gümüşhane Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Akif Özer (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Göküş (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Sefa Usta (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Menaf Turan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç.Dr. Sevcan Güleç Solak (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Miguel Angelo Rodrigues (Minho University)

Doç.Dr. Seyfettin Aslan (Dicle Üniversitesi)

Prof.Dr. Mithat Arman Karasu (Harran Üniversitesi)

Doç.Dr. Susran Erkan Eroğlu (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof.Dr. Muharrem Güneş (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç.Dr. Şakir Eşitti (Ardahan Üniversitesi)

Prof.Dr. Muhittin Acar (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur Sadioğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Okcu (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dilzhan Ergaliyev (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Önder (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Hayrulla Massadikov (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Musa Eken (Sakarya Üniversitesi)

Symbat Nakipbekova (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Kayıkçı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Namık Kemal Öztürk (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Nuray Ertürk Keskin (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Orhan Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Ercan Oktay

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici

Prof.Dr. Hikmet Kavruk

Prof.Dr. Kemal Görmez

Prof.Dr. Nail Öztaş

Prof.Dr. Mensur Nureddin

Prof.Dr. Veysel Eren

Prof.Dr. Yakup Bulut

Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe

Doç.Dr. Deniz İşçioğlu

Doç.Dr. Dilorom Begmatova

Doç. Muhammadsidiq Amonboyev

Doç.Dr. Şerife Pekküçükşen

Dr. Öğr. Üyesi Pusat Pilten

Öğr.Gör. Aliye Kıray

Arş.Gör.Dr. Erdal Bilgiç

Mirtolib Mirzakhidov